• Kích thước tiêu chuẩn của địa điểm bóng đá _rMMwRYCX

 • Ngày 2022-11-10 08:13     HITS: 143

  Kích thước tiêu chuẩn của địa điểm bóng đá _rMMwRYCX

  Kích thước tiêu chuẩn của địa điểm bóng đá (Bản đồ kích thước tiêu chuẩn của địa điểm bóng đá), 1.

  Kích thước sân bóng tiêu chuẩn Địa điểm cạnh tranh tiêu chuẩn: Chiều dài 65 ~68m, chiều rộng 45 ~90m Địa điểm bóng đá là hình chữ nhật và chiều dài của nó không quá 120 mét hoặc dưới 90 mét, và chiều rộng không quá 90 mét hoặc dưới 45 mét (chiều dài của địa điểm trong cuộc thi quốc tế không được Hơn 110 mét hoặc dưới 100 mét.

  Chiều rộng không quá 75 mét hoặc dưới 64 mét).

  Trong mọi tr