• Giải vô địch thế giới Snooker 2012 O'Sullivan _rmuEIX2T

  • Ngày 2022-11-22 05:12     HITS: 155

    Giải vô địch thế giới Snooker 2012 O'Sullivan _rmuEIX2T

    Giải vô địch thế giới Snooker 2012 O'Sullivan _rmuEIX2T

    Giải vô địch thế giới Snooker 2012 O'Sullivan 2012 O'Sullivan Nuo Red Thẻ khiến Lin Junjie trở thành linh vật trên bàn Litva.

    Trích dẫn cổ điển sáng tạo của người chơi Litva khi bắt đầu trò chơi: Yev Biley, anh cau mày sau chiến thắng trò chơi và làm ghế t