• Có bao nhiêu mét của một sân bóng đá thông thường _LqrMaGBE

  • Ngày 2022-11-10 12:45     HITS: 122

    Có bao nhiêu mét của một sân bóng đá thông thường _LqrMaGBE

    Có bao nhiêu mét của một sân bóng đá thông thường (bao nhiêu mét của một sân bóng thông thường), sân bóng đá thường xuyên dài bao lâu? FIFA quy định rằng khu vực của sân bóng đá đề cậ① 10 người bóng đá Khu vực cạnh tranh tiêu chuẩn Địa điểm cạnh tranh: Chiều dài: 25 mét-42 mét, chiều rộng: 15 mét-25 mét.

    Trong mọi tr