• Sự cố trực thăng Brazil _ Sự cố của máy bay trực thăng Hoa Kỳ _ Thác trực thăng Ý

 • Ngày 2022-11-20 04:38     HITS: 155

  Sự cố trực thăng Brazil _ Sự cố của máy bay trực thăng Hoa Kỳ _ Thác trực thăng Ý

  Sự cố trực thăng Brazil _ Sự cố của máy bay trực thăng Hoa Kỳ _ Thác trực thăng Ý

  Sự cố trực thăng Brazil bw262a 1 Tai nạn trên -site gây ra bởi một quả lựu đạn.

  Theo cảnh sát địa bw262a Máy bay trực thăng loại 1 đã rơi xuống dốc thányawawaccatasuga, Hạt Yoshida và những nơi khác.

  Vào chiều ngày 30 tháng 3, giờ địa [UNK] Quà tặng chuyển tiế[UNK], sau thời gian, tiền mặt trị giá hàng triệu đô la (khoảng 81.

  500 nhân dân tệ) sẽ