• Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc và người Hà Lan sống _kUrXPlNU

  • Ngày 2022-11-16 09:36     HITS: 67

    Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc và người Hà Lan sống _kUrXPlNU

    Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc và người Hà Lan sống _kUrXPlNU

    Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc và người Hà Lan sống (Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc-Netherlands), Sina S[UNK][UNK] Colombia và chủ nhà Tây Ban Nha.

    Trong vòng thứ hai, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc sẽ thi đấu với Serbia, Hàn Quốc và Ba Lan.<